Home
Historia działalności Zespołu Kupskie Echo z Kup

Historia. Kupskie Echo

Zespół Kupskie Echo powstał w 1995 roku. Na początku grupa występowała pod nazwą "Wesołe Mamulki".

Kierownikiem artystycznym Agnieszka Ślusarczyk – dyrygent i manager kultury oraz współpracujący Przemysław Ślusarczyk – dyrygent, kompozytor, manager kultury. Reprezentantką zespołu jest Stefania Meryk. Działalność zespołu jest finansowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim.

Kupskie Echo występuje przede wszystkim w swojej rodzinnej miejscowości podczas wielu imprez i uroczystości kościelnych.

Zespół koncertuje na terenie województwa opolskiego i poza jego granicami. Występował na Ukrainie i w Niemczech.

W 2015 roku zespół obchodził 20-lecia działalności artystycznej.

 

Kupskie Echo z Kup

 

> kierownictwo artystyczne: Agnieszka Ślusarczyk

> współpraca: Przemysław Ślusarczyk